Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parsec
parsec
[pɑ:'sek]
danh từ
(thiên văn học) Pacsec (đơn vị đo khoảng cách tinh tú)


/pɑ:'sek/

danh từ
(thiên văn học) Pacsec (đơn vị đo khoảng cách tinh tú)

Related search result for "parsec"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.