Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pot-boiler
pot-boiler
[,pɔt'bɔilə]
danh từ
(thông tục) sách kiếm cơm (viết, vẽ để kiếm tiền)
văn nghệ sĩ kiếm cơm


/'pɔt,bɔilə/

danh từ
(thông tục) tác phẩm (văn học, nghệ thuật) kiếm cơm
văn nghệ sĩ kiếm cơm

Related search result for "pot-boiler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.