Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
procrastinate
procrastinate
[prou'kræstineit]
nội động từ
trì hoãn, để chậm lại; chần chừ
nội động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) trì hoãn, để chậm lại (việc gì)


/procrastinate/

nội động từ
trì hoãn, để chậm lại; chần chừ

ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) trì hoãn, để chậm lại (việc gì)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.