Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pronged
pronged
[prɔηd]
tính từ
có răng, có ngạnh, có chĩa (đồ vật); có hướng (đường đi..)
a four-pronged fork
một cái chĩa bốn ngạnh
a three-pronged attack
một cuộc tấn công ba mũi (theo ba hướng khác nhau)


/pronged/

tính từ
có răng, có ngạnh, có chĩa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.