Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proscription
proscription
[prous'krip∫n]
danh từ
sự đặt ra ngoài vòng pháp luật
sự trục xuất, sự đày ải
sự cấm, sự bài trừ


/proscription/

danh từ
sự để ra ngoài vòng pháp luật
sự trục xuất, sự đày đi
sự cấm, sự bài trừ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "proscription"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.