Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proviant
proviant
['prɔviənt]
danh từ
sự cung cấp thực phẩm, sự tiếp tế thực phẩm (trong quân đội)


/proviant/

danh từ
sự cung cấp thực phẩm, sự tiếp tế thực phẩm (trong quân đội)

Related search result for "proviant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.