Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puppetoon
puppetoon
['pʌpitu:n]
danh từ
phim búp bê


/'pʌpi,tu:n/

danh từ
phim búp bê

Related search result for "puppetoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.