Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyroxene
pyroxene
['pairɔksi:n]
danh từ
(khoáng chất) Piroxen


/'pairɔksi:n/

danh từ
(khoáng chất) Piroxen

Related search result for "pyroxene"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.