Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rationals
rationals
['ræ∫ənlz]
danh từ số nhiều
quần đàn bà bó ở đầu gối


/'ræʃənlz/

danh từ số nhiều
quần đàn bà bó ở đầu gối

Related search result for "rationals"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.