Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
redd


/red/

ngoại động từ

(Ê-cốt) dọn dẹp, thu xếp (nhà cửa...)


Related search result for "redd"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.