Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reveille
reveille
[ri'væli]
danh từ
(the reveille) (quân sự) hiệu lệnh đánh thức (bằng kèn, trống.. vào buổi sáng trong quân đội)


/ri'væli/

danh từ
(quân sự) hiệu (kèn, trống) đánh thức (buổi sáng)

Related search result for "reveille"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.