Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seiner
seiner
['seinə]
danh từ
người đánh cá bằng lưới kéo


/'seinə/

danh từ
người đánh cá bằng lưới kéo

Related search result for "seiner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.