Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
short subject
short+subject
['∫ɔ:t'sʌbdʒikt]
danh từ
phim ngắn, phim phụ ((thường) chiếu kèm với phim chính)


/'ʃɔ:t'sʌbdʤikt/

danh từ
phim ngắn, phim phụ ((thường) chiếu kèm với phim chính)

Related search result for "short subject"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.