Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
showy
showy
['∫oui]
tính từ
loè loẹt, phô trương


/'ʃoui/

tính từ
loè loẹt, phô trương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "showy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.