Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shutterless
shutterless
['∫ʌtəlis]
tính từ
không có cửa chớp


/'ʃʌtəlis/

tính từ
không có cửa chớp

Related search result for "shutterless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.