Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sozzled
sozzled
['sɔzld]
tính từ
(thông tục) rất say; say bí tỉ


/'sɔzld/

tính từ
(từ lóng) say bí tỉ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sozzled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.