Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speckless
speckless
['speklis]
tính từ
không có lốm đốm, sạch bong


/'speklis/

tính từ
không có lốm đốm, sạch bong

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "speckless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.