Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spin bowler
spin+bowler
['spin'boulə]
danh từ
(thể dục,thể thao) người ném bóng xoáy (crickê) (như) spinner


/'spin'boulə/

danh từ
(thể dục,thể thao) người tài đánh xoáy bóng (crickê)

Related search result for "spin bowler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.