Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoker
stoker
['stoukə]
danh từ
người đốt lò (nhất là trên tàu biển)
mechanical stoker
máy đổ than tự động vào lò
thiết bị máy để đốt lò


/'stoukə/

danh từ
người đốt lò (ở tàu thuỷ)
mechanical stoker máy đổ than tự động vào lò

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stoker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.