Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stretchy
stretchy
['stret∫i]
tính từ
căng
co giãn


/'stretʃi/

tính từ
căng
co giãn

Related search result for "stretchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.