Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subconvex
subconvex
[sʌb'kɔnveks]
tính từ
hơi lồi


/'sʌb'kɔnveks/

tính từ
hơi lồi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.