Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subsequentness
danh từ
xem subsequencesubsequentness
[,sʌb'si:kwəntnis]
danh từ
xem subsequenceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.