Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sultana

sultana
[sʌl'tɑ:nə]
danh từ
hoàng hậu; thái hậu; công chúa (các nước Hồi giáo) như sultaness
sủng nương (người tình của vua)
(động vật học) chim xít
(thực vật học) nho xuntan (loại nho không hột, (thường) phơi khô)


/'sʌltən/

danh từ
hoàng hậu; thái hậu; công chúa (các nước Hồi giáo) ((cũng) sultaness)
sủng nương (người tình của vua)
(động vật học) chim xít
(thực vật học) nho xuntan (loại nho không hột, thường phơi khô)

Related search result for "sultana"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.