Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sunshiny
sunshiny
['sʌn,∫aini]
tính từ
nắng
vui tươi, hớn hở, tươi sáng


/'sʌn,ʃaini/

tính từ
nắng
vui tươi, hớn hở, tươi sáng

Related search result for "sunshiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.