Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thenar
thenar
['θi:nɑ:]
danh từ
lòng bàn tay; gan bàn chân


/'θi:nɑ:/

danh từ
lòng bàn tay; gan bàn chân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thenar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.