Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tightwad
tightwad
['taitwɔd]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng hà tiện, kẻ keo cú


/'taitwɔd/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng hà tiện, kẻ keo cú

Related search result for "tightwad"
  • Words pronounced/spelled similarly to "tightwad"
    tight tightwad

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.