Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torture

torture
['tɔ:t∫ə]
danh từ
sự tra tấn, sự tra khảo
to put someone to the torture
tra tấn ai
instruments of torture
dụng cụ tra tấn
cách tra tấn
the tortures of ancient times
các cách tra tấn thuở xưa
sự đau đớn ghê gớm (về thể xác, tinh thần)
this tooth of mine is sheer torture!
chiếc răng này của tôi thật là một sự tra tấn
ngoại động từ
hành hạ, tra tấn, gây đau đớn cho (ai)
(nghĩa bóng) hành hạ, tra tấn, làm khổ sở, gây đau đớn cho (ai, về thể xác, tinh thần)
that news tortured me
tin ấy làm cho tôi khổ sở
làm biến chất, làm biến dạng; làm sai lạc ý nghĩa, bóp méo, xuyên tạc


/'tɔ:tʃə/

danh từ
sự tra tấn, sự tra khảo
to put someone to the torture tra tấn ai
instruments of torture dụng cụ tra tấn
cách tra tấn
the tortures of ancient times các cách tra tấn thuở xưa
(nghĩa bóng) nỗi giày vò, nỗi thống khổ

ngoại động từ
tra tấn, tra khảo
(nghĩa bóng) hành hạ, làm khổ sở
that news tortured me tin ấy làm cho tôi khổ sở
làm biến chất, làm biến dạng; làm sai lạc ý nghĩa, xuyên tạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "torture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.