Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
towered
towered
['tauəd]
tính từ
có tháp
cao vượt lên như tháp


/'tauəd/

tính từ
có tháp
cao vượt lên như tháp

Related search result for "towered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.