Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
treeless
treeless
['tri:lis]
tính từ
trơ trụi, không có cây
a treeless plain
một cánh đồng không có cây, một cánh đồng trơ trụi


/'tri:lis/

tính từ
không có cây
a treeless plain một cánh đồng không có cây, một cánh đồng trơ trụi

Related search result for "treeless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.