Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unappeased
unappeased
[,ʌnə'pi:zd]
tính từ
không nguôi (cơn giận); không yên (tiếng ồn)
không phỉ, không thoả mãn (lòng thèm khát, ham muốn)
không được xoa dịu


/'ʌnə'pi:zd/

tính từ
không nguôi (cơn giận); không yên (tiếng ồn)
không phỉ, không thoả mãn (lòng thèm khát, ham muốn)
không được xoa dịu

Related search result for "unappeased"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.