Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unascertained
unascertained
[,ʌnæsə'teind]
tính từ
không được xác minh, không được xác định


/'ʌnæsə'teind/

tính từ
không được xác minh, không được xác định

Related search result for "unascertained"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.