Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninjured
uninjured
[ʌn'indʒəd]
tính từ
không bị tổn thương, không bị làm hại, không bị thương; vô sự
không bị xúc phạm
không tỏ vẻ bị xúc phạm, không tỏ vẻ mếch lòng


/'ʌn'indʤəd/

tính từ
vô sự, không bị thương, không bị thiệt hại (người); không bị hư hỏng, còn nguyên vẹn (vật)
không bị xúc phạm

Related search result for "uninjured"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.