Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unperturbed
unperturbed
[,ʌnpə'tə:bd]
tính từ
bình thản
không đảo lộn, không xáo trộn
không xôn xao, không xao xuyến, không lo sợkhông bị nhiễu loạn

/'ʌnpə'tə:bd/

tính từ
không đảo lộn, không xáo trộn
không xôn xao, không xao xuyến, không lo sợ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.