Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrequested
unrequested
[,ʌnri'kwestid]
tính từ
không yêu cầu, không xin; tự tiện, tự ý


/' nri'kwestid/

tính từ
không yêu cầu, không xin; tự tiện, tự ý

Related search result for "unrequested"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.