Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utilise
utilise
['ju:təlaiz]
Cách viết khác:
utilize
['ju:təlaiz]
như utilize
dùng, sử dụng, lợi dụng


/'ju:tilaiz/ (utilise) /'ju:tilaiz/

ngoại động từ
dùng, sử dụng
lợi dụng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "utilise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.