Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
v-e day


/'vi:'i:dei/

danh từ
ngày chiến thắng quân Đức (trong đại chiến II)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "v-e day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.