Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
willingly
willingly
['wiliηli]
phó từ
sẵn lòng, vui lòng
tự ý, tự nguyện


/'wili li/

phó từ
sẵn lòng, vui lòng
tự ý, tự nguyện

Related search result for "willingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.