Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cyan

cyan
['sai æn ; 'saiən]
danh từ
màu lục lam(Tech) mầu xanh lá mạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cyan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.