Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-hourly
half-hourly
['hɑ:f'auəli]
tính từ & phó từ
nửa giờ một lần


/'hɑ:f'auəli/

tính từ & phó từ
nửa giờ một lần

Related search result for "half-hourly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.