Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horrifying
tính từ
gây kinh hãi, kinh hoànghorrifying
['hɔrifaiiη]
tính từ
gây kinh hãi, kinh hoàng
a horrifying spectacle on the hillside
một cảnh tượng kinh hoàng trên sườn đồi


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.