Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pronouncing
pronouncing
[prə'naunsiη]
danh từ
sự công bố, sự tuyên bố
sự phát âm, sự đọc
(định ngữ) phát âm, đọc
pronouncing dictionary
từ điển phát âm


/pronouncing/

danh từ
sự công bố, sự tuyên bố
sự phát âm, sự đọc
(định ngữ) phát âm, đọc
pronouncing dictionary từ điển phát âm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.