Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immodest
immodest
[i'mɔdist]
tính từ
khiếm nhã, bất lịch sự; không đứng đắn, không đoan trang
immodest remarks
những lời nhận xét bất lịch sự
vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, trơ trẽn, trơ tráo


/i'mɔdist/

tính từ
khiếm nhâ, bất lịch sự; không đứng đắn, không đoan trang
immodest remarks những lời nhận xét bất lịch sự
vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, trơ trẽn, trơ tráo

Related search result for "immodest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.