Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
would

would
[wud]
thời quá khứ của will


/wud/

thời quá khứ của will

Related search result for "would"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.