Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bladderlike


adjective
resembling a bladder
Syn:
bladdery
Pertains to noun:
bladder, bladder (for: bladdery)
Derivationally related forms:
bladder (for: bladdery)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.