Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glamorous

glamorous
['glæmərəs]
Cách viết khác:
glamourous
['glæmərəs]
tính từ
đẹp say đắm, đẹp quyến rũ


/'glæmərəs/ (glamourous) /'glæmərəs/

tính từ
đẹp say đắm, đẹp quyến r

Related search result for "glamorous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.