Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
night

night


night

At night, when the sun goes down, you can see stars in the sky.

[nait]
danh từ
đêm, tối, cảnh tối tăm
the whole night
suốt đêm, cả đêm
by night
về đêm
at night
ban đêm
night after night
đêm đêm
night and day
suốt ngày đêm không dứt
o' nights
(thông tục) về đêm, ban đêm
tomorrow night
đêm mai
at (in the) dead of night
lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
as black (dark) as night
tối như ban đêm, tối như mực
a dirty night
một đêm mưa bão
to have (pass) a good night
đêm ngủ ngon
to have (pass) a bad night
đêm mất ngủ, một đêm ngủ không yên
night out
tối được nghỉ, tối rảnh việc (người làm); (một) đêm đi chơi không về nhà
to make a night of it
vui đùa, chơi bời, rượu chè cả đêm
to turn night into day
lấy đêm làm ngày
the night of ignorance
cảnh ngu dốt tối tăm
all right on the night
ổn thoả vào phút chót
like a thief in the night
lén lút, vụng trộm
the livelong day / night
suốt ngày/đêm
ships that pass in the night
những người chỉ thoáng gặp nhau chốc lát
the still of the night
khung cảnh tĩnh mịch của ban đêm
things that go bump in the night
những tiếng động kỳ quặc, kinh dị
to spend a night with sb
lang chạ với ai một đêm
a sleepless night
đêm thức trắng, đêm không ngủ


/nait/

danh từ
đêm, tối, cảnh tối tăm
the whole night suốt đêm, cả đêm
by night về đêm
at night ban đêm
night after night đêm đêm
night and day suốt ngày đêm không dứt
o' nights (thông tục) về đêm, ban đêm
tomorrow night đêm mai
at (in the) deal of night lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
as black (dark) as night tôi như đêm
a dirty night một đêm mưa bão
to have (pass) a good night đêm ngủ ngon
to have (pass) a bad night đêm mất ngủ, một đêm ngủ không yên
night out tối được nghỉ, tối rảnh việc (người làm); (một) đêm đi chơi không về nhà
to make a night of it vui đùa, chơi bời, rượu chè cả đêm
to turn night into day lấy đêm làm ngày
the night of ignorance cảnh ngu dốt tối tăm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "night"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.