Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
processor    processor
danh từ
máy chế biến, máy xử lý
bộ xử lý trong máy tính
    Chuyên ngành kinh tế
bộ xử lý
bộ xử lý (của máy tính)
bộ xử lý của máy tính
người làm hàng gia công
xưởng gia công
    Chuyên ngành kỹ thuật
bộ xử lý
hệ thống xử lý
    Lĩnh vực: toán & tin
cơ cấu xử lý
khối xử lý
    Lĩnh vực: xây dựng
xử lý viên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.