Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Rhaeto-Romance


noun
Romance dialects spoken in parts of southeastern Switzerland and northern Italy and the Tyrol
Syn:
Rhaeto-Romanic
Hypernyms:
Romance, Romance language, Latinian language
Hyponyms:
Friulian, Friuli, Ladin, Romansh, Rumansh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.