Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superfortress
superfortress
[,su:pə'fɔ:tris]
danh từ
(quân sự), (hàng không) pháo đài bay


/,sju:pə'fɔ:tris/

danh từ
(quân sự), (hàng không) pháo đài bay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.