Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
integratedđược lấy tích phân, được hợp nhất lại; được nhóm lại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "integrated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.